Hem

Jag har arbetat som psykolog inom vuxen-psykiatrin sedan 1965, flyttade till Halmstad
1966 och drev samtidigt tillsammans med fd make ett behandlingshem för psykiskt sjuka barn och ungdomar kersti-090904fram till 1973. 1994 lämnade jag Halmstad för Ljungby där jag de sista 10 åren före min pension från Landstinget 2008 var avdelningschef och medic
inskt ledningsansvarig för den psykoterapeutiska bedömnings- och behandlingsverksamheten.

Min grundsyn är psykodynamisk, dvs jag tror på det omedvetna och anser att känslomässiga konflikter är grunden till det mesta i fråga om psykiskt lidande. I övrigt är jag konfessionslös och är övertygad om att ju bredare och djupare kompetens jag har på det psykologiska/ psykoterapeutiska området desto större chans att det gemensamma arbetet blir fruktbart.

Halmstad Psykologservice registrerades som enskild firma 1979 och ändrade 2013 namn till PsykologKersti. Jag innehar F-skattsedel. Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, licensierad EMDR-terapeut och EMDR-handledare och medlem i Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos. Jag har patientförsäkring via Psykologföretagarna, som ingår i Svenska Psykologförbundet.

Nu, efter pensionen från Landstinget har jag privat verksamhet i begränsad skala och erbjuder handledning, konsultation och behandling och övriga psykologiska tjänster efter överenskommelse. Min mottagning har jag i Ryssby som ligger i Kronobergs län mellan Ljungby och Växjö.