Kontakt och GDPR

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla skall få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Kersti Jormfeldt är ansvarig för de personuppgifter som förekommer mellan mig och eventuella uppdragsgivare och vissa av dessa uppgifter måste enligt Skatteverkets regler sparas i minst 7 år.

Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid.

Om du har några frågor kring min personuppgiftsbehandling kan du vända dig till mig enligt uppgifterna nedan.

Kontaktuppgifter Kersti Jormfeldt:

Vill du nå mig på telefon: 0372 – 88765

Vill du maila mig: klicka här

Min mottagning har jag i Ryssby efter överenskommelse